மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

மூலம் நட்சத்திரத்தில் யே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Moola Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Moola star in tamil, Zodiac Sagittarius Baby Names

யே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with யே

Moola star in tamil


மூலம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: யோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: பி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

ருத்திரனையும், பிரஜாபதியையும் இவர்கள் வழிபடுவது நல்லது.


மூலம் என்பது வானத்தில் தனுசு ராசி மண்டலத்தில் இருக்கும் நட்சத்திரம் ஆகும். நாம் கண்களில் காணும் போதும் வேர் போலவும், யானை தும்பிக்கை போலவும், வீணை போலவும், சிங்க வால் போலவும் காட்சி தரும். ஆகவே இதன் வடிவமாக வேர், யானை தும்பிக்கை, வீணை, சிங்க வால் கூறலாம்.

மூலம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி, சதயம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Sagittarius BabynamesMoolam (Moola)AllBabynames starting with YE, YO, BA, BI

"யே" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
யேதுராஜன்yethurajan 5

.


மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்