குழந்தைகளுக்கான கடவுள் பெயர்கள் - God baby names

தமிழ் மக்கள் இயல்பிலேயே இந்து மதம் சார்ந்தவர்களாக இருப்பதால், தங்கள் குழந்தைக்குப் பெயரிட இந்துக் கடவுள்கள் மற்றும் தெய்வங்களின் பெயர்களை விரும்புகிறார்கள்.

10000 க்கும் அதிகமான கடவுள் பெயர்கள்

We have world’s largest collection of God baby names

இங்கு ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர் தேடல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.


God NameEnglish
பிள்ளையாரின் பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள், Names inspired by Lord Ganesha Lord Vinayaga Names in Tamil.
சிவபெருமானின் பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள் Lord Siva Names in Tamil.
தமிழ் கடவுள் முருகனின் பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள் Lord Murugan Names in Tamil.
கிருஷ்ணரின் பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள் Lord Krishna Names in Tamil.
பார்வதிதேவி பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள் Different Names Of Goddess Parvati With Meaning
மகாலட்சுமியின் பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள் Different Names Of Goddess Lakshmi