விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரத்தில் தி வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Vishaakha Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Vishaakha star in tamil, Zodiac Libra Baby Names

தி வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with தி

Vishaakha star in tamil


விசாகம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: தி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: து என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: தே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: தோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

நட்சத்திர அதிதேவதையான சுப்பிரமணியரை வழிபடுவது இவர்களுக்கு நல்லது.


விசாகம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி, அசுவினி, மகம், மூலம், உத்திரம், உத்திராடம், சித்திரை, அவிட்டம், சுவாதி, சதயம்.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Libra BabynamesVisakham (Visakha)first three quarters of VisakhaBabynames starting with THI, THU, THE, THO

"தி" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
திகழரசி 5
திகழழகி 6
திகழாழி 5
திகழினிThigazhini,இனிமையாக திகழ்பவர்(ள்) 49
திகழினியள் 5
திகழேரி 5
திகழ் விழிThigalvizhi 14
திகழ்குழலி 5
திகழ்குழல் 5
திகழ்குழை 5
திகழ்செல்வி 5
திகழ்வல்லி 5
திகழ்வள்ளி 5
திகழ்வாணி 5
திங்கணிலா 5
திங்களழகி 5
திசாந்தாThishantha 5
திசையரசிThisaiyarasi 5
திணைமணி 5
திணைமதி 5
திணையழகி 5
திணையெழிலி 5
திண்சுடர் 5
தியாகச்செல்வி 5
திருநிறைச்செல்வி 6

.


விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்