சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

சுவாதி நட்சத்திரத்தில் ரு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Swaathi Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Swaathi star in tamil, Zodiac Libra Baby Names

ரு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ரு

Swaathi star in tamil


சுவாதி நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: ரு,ரூ பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: ரே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: ரோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: தா என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

நட்சத்திர அதிதேவதையான வாயு பகவானை வழிபடுவது இவர்களுக்கு நல்லது.


சுவாதி ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

புனர்பூசம், விசாகம், அஸ்தம், திருவோணம், சித்திரை, அவிட்டம், ரேவதி


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Libra BabynamesSwathi (Swati)AllBabynames starting with RU, RE, RO, THA

"ரு" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
ருசாந்தி 5
ருசிக்காRushika 5
ருசித்தாRusitha 5
ருத்திராணிRudrani 5
ருத்ர தர்ணிRudra tharani 5
ருத்ரகாளிRudrakali 5
ருத்ரஸ்ரீRudrasri 7
ருத்ராRuthra 6

.


சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்