ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் வ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Rohini Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Rohini star in tamil, Zodiac Tsutus Baby Names

வ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with வ

Rohini star in tamil


ரோகிணி நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: வி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: வூ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் பிரம்மனை வழிபடுவது விசேஷம்.


ரோகிணி ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

மிருகசீரிடம், சித்திரை, அவிட்டம், புனர்பூசம், விசாகம், ரேவதி, உத்திரம்

Personality traits of natives born under the birth star of Rohini include apparent calmness and gentleness.

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Tsutus BabynamesRohiniAllBabynames starting with O, VA, VI,VU

"வ" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
வசந்தவள்ளிVasanthavalli 5
வசியரசிVasiyarasi 5
வசீகரிVasikari 5
வஞ்சிVanji 5
வடிவுVadivu 5
வடிவுக்கரசிVadivukarasi 5
வதனிVathani 5
வத்சலாVatsala 5
வனசைலட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
வனஜாVanaja 5
வனிதாVanitha 9
வரலட்சுமிலட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
வரவண்ணினிலட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
வரிமாVarima 5
வருஷோபில்வலட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
வர்சாVarsha 5
வர்ணமகால்Varnamakal 5
வர்ணாVarna 5
வர்ணிVaruni 5
வர்ணிமாVarnima 5
வலம்புரிValampuri 5
வளம்Valam 5
வளர்நிலாValarnila 5
வளர்பிறைValarpirai 5
வளர்மதிValarmathy 5

.


ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்