புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் ஹி வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Punarvasu Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Punarvasu star in tamil, Zodiac Cancer Baby Names

ஹி வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ஹி

Punarvasu star in tamil


புனர்பூசம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

தல் பாதம்: கே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: கோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: ஹி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

விநாயக வழிபாடு இவர்களுக்கு வினைகள் தீர்க்கும். விருந்தினர் உபசரிப்பால் நலம் உண்டாகும்.


புனர்பூசம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி, அசுவினி, மகம், மூலம், உத்திரம், உத்திராடம், மிருகசீரிடம், சித்திரை, சுவாதி.

Intellectual and spiritual wisdom, worldly prosperity, amiable, soft-spoken, patient

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Cancer BabynamesPunarpoosam (Punarvasu)last quarter of PunarvasuBabynames starting with HA, HI

"ஹி" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
ஹிந்துHindu 5
ஹிந்துஜாHinduja 21
ஹிந்துமதிHindumathi 5
ஹிமாகௌரிHimagowri 5
ஹிமானிHimani 5
ஹிமாமணிHimamani 5
ஹிமார்ஷ்மிHimarashmi 5
ஹிமாலினிHimalini 6
ஹிமாஷ்வேதாHimashwetha 5
ஹிரண்யாHiranya 7
ஹிரமாயிHiranmayi 5
ஹிலாHila 5

.


புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்