பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Poorva Shaada Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Poorva Shaada star in tamil, Zodiac Sagittarius Baby Names

பு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with பு

Poorva Shaada star in tamil


பூராடம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: பு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

நட்சத்திர அதிதேவதையான வருணனை வழிபடுவதன் மூலம் இவர்களுக்கு வாழ்வில் வசந்தம் உண்டாகும்.


பூராடம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

உத்திரம், உத்திராடம், மிருகசீரிடம், சித்திரை, அவிட்டம், விசாகம், ரேவதி, அசுவினி, மகம், மூலம்.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Sagittarius BabynamesPooradam (Poorvashada)AllBabynames starting with BU, DHA, BHA, DA

"பு" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
புகனல்லாள்Pukanallal 7
புகன்மகள்Pukanmakal 5
புகன்மணிPuganmani 5
புகன்மதிPuganmathi 6
புகன்மயில்Pukanmayil 5
புகன்மலர்Puganmalar 5
புகன்மலைPuganmalai 5
புகன்மேழிPukanmezhi 5
புகற்செல்விPukarselvi 5
புகற்பிராட்டிpukarpiratti 5
புகலம்மாPukalamma 5
புகலழகிPukalazhagi 5
புகழக்கண்ணிPukazhakkanni 5
புகழன்புPukazhanbu 5
புகழரசிPugazharasi 8
புகழாள் 5
புகழாழிPugalali 5
புகழிசைPukazhisai 10
புகழிடை 5
புகழினிPugalini 22
புகழினியாள்Pugazharasi 8
புகழெயினி 5
புகழோவியம்Pukazhoviyam 5
புகழ்க்கயம்Pukazhkkayam 5
புகழ்க்கயல்Pugalkkayal 5

.


பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்