பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் த வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Poorva Bhadra Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Poorva Bhadra star in tamil, Zodiac Pisces Baby Names

த வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with த

Poorva Bhadra star in tamil


பூரட்டாதி நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: ஸே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-வது பாதம்: ஸோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-வது பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-வது பாதம்: தி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் குபேரனை வழிபடுவதன் மூலம் நன்மைகள் பெருகும்.


பூரட்டாதி ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

பூசம், அனுஷம், உத்திரம், அசுவினி, மகம், மூலம், உத்திராடம், மிருகசீரிடம், அவிட்டம், சதயம்.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Pisces BabynamesPooratadhi (Poorvabhadra)last quarter of PoorvabhadraBabynames starting with DHI

"த" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
தங்கம்Thangam 6
தணிகைவள்ளிThanigaivalli 6
ததராThathara-Comes from ???? meaning ??????? 5
தனலட்சுமிலட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
தனஸ்ரீ 5
தனிச்சுடர்Thanichudar 5
தனுசாThanusha 5
தனுஷாTanusha 5
தன்மொழிThanmolli 5
தபித்தாThabitha 6
தமிழரசிThamilarasy 5
தமிழருவிTamilaruvi 5
தமிழழகிThamilalagi 5
தமிழவள்Thamilaval 5
தமிழினிThamilini 11
தமிழ்Thamizh 5
தமிழ்செல்விThamilselvi 5
தமிழ்ச்செல்விThamilselvi 5
தமிழ்நங்கைThamilnangai 5
தமிழ்நிலாTamilnila 6
தமிழ்மகள்Thamilmakal 5
தமிழ்மங்கைThamilmangai 6
தமிழ்வாணிTamilvaani 6
தயாணிDhayani 7
தரங்கிணி 5

.


பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்