மிருகசிரீஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

மிருகசிரீஷம் நட்சத்திரத்தில் க வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Mrigashiras Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Mrigashiras star in tamil, Zodiac Gemini Baby Names

க வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with க

Mrigashiras star in tamil


மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: வே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: வோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: கி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் சந்திரனை வழிபடுவது சிறப்பு. பெளர்ணமி பூஜை செய்வதும் கிரிவலம் வருவதும் நல்லது.


மிருகசீரிஷம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

சுவாதி, சதயம், பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி, அசுவினி, மகம், உத்திரம், ரோகிணி, அஸ்தம்.

Spiritual intelligence and research abilities, primary motivation – spiritual liberation, lack firm or fixed views, capable yet timid, good speech and active habits.

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Gemini BabynamesMrigaseersham (Mrigasira)second half of MrigasiraBabynames starting with KA,KI

"க" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
கங்காGanga 5
கஜனாKajana 5
கஜல்Kajal 5
கஜானிGajaani 5
கஜோல்Kajol 5
கணையாழிKannaiyarli 5
கண்ணகிKannahi 5
கண்ணம்மாKannama 5
கண்ணிமைKannimai 5
கண்மணிKanmani 5
கண்மதிKannmathi 5
கதிரழகி 5
கதிராKathira 5
கதிர்க்குமரிKathirkumari 5
கதிர்ச்செல்விKathirchelvi 5
கதீசாHatheesha 5
கனகதாராKanagathara 6
கனகலட்சுமிKanagalakshmi 5
கனகவல்லிKanagavalli 5
கனகாKanaka 5
கனகாம்பிகைKanagambigai 5
கனக்பிரியாKanakpriya 5
கனலிKanali ( ???? means sun) 5
கனாதிகாHanathika 5
கனிகாKaniha 5

.


மிருகசிரீஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்