கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் எ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Krithika Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Krithika star in tamil, Zodiac Tsutus Baby Names

எ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with எ

Krithika star in tamil


கிருத்திகை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் அக்னி பகவானை வழிபடுவதும் ஹோமம், யாகங்களில் கலந்துகொள்வதும் சிறப்பு.

கிருத்திகை (கார்த்திகை) ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி. சதயம், பூசம், உத்திரட்டாதி, அசுவினி, மகம், மூலம்

Heroic, sharp, protecting, full of initiatives

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Tsutus BabynamesKarthigai (Krittika)last three quarters of KrittikaBabynames starting with E, U, AI

"எ" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
எசித்தாEshitha 5
எந்தயாEnthaya 5
எனுசாEnusha 5
என்னிலவுEnnilavu 5
என்பயாEnbhaya 5
என்மதிEnmathi 6
எமிEmi means ?????-a word from Sangam Tamil 6
எயினிEhyini 8
எரிதழல்Erithallal 5
எழிற்கதிர்Ellirkathir 5
எழிற்கயல்Ezhirkayal 5
எழிற்கிளிEzhirkili 5
எழிற்குமரிEllitkumari 5
எழிற்குயில்Ezhirkuyil 5
எழிற்குழலிEzhirkuzhali 6
எழிற்செல்விEllitchelvi 5
எழிலரசிElilarasi 5
எழிலழகிEllilazhahi 5
எழிலிEllili 5
எழிலிசைEllilisai 5
எழிலினிElilini 5
எழிலேந்திEllilaenthi 5
எழிலோவியம்Elliloviyam 5
எழிலோவியாEzhiloviya 6
எழில்Ezhil 5

.


கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்