கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் ஆ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Krithika Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Krithika star in tamil, Zodiac Aries Baby Names

ஆ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ஆ

Krithika star in tamil


கிருத்திகை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் அக்னி பகவானை வழிபடுவதும் ஹோமம், யாகங்களில் கலந்துகொள்வதும் சிறப்பு.

கிருத்திகை (கார்த்திகை) ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி. சதயம், பூசம், உத்திரட்டாதி, அசுவினி, மகம், மூலம்

Heroic, sharp, protecting, full of initiatives

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Aries BabynamesKarthigai (Krittika)First quarter of KrittikaBabynames starting with A,AA

"ஆ" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
ஆகர்ணா 5
ஆசைச்செல்விAasaichelvi 5
ஆதர்சினிAadarshini 5
ஆதர்ஷினி 5
ஆதிAdhi 5
ஆதிசக்திகடவுள் பார்வதிக்கு ஒப்பானவள் 5
ஆதித்யபிரபாசூரியன் போன்றவள் 5
ஆதித்யவர்ணாலட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
ஆதினாAathina 5
ஆதிமகள்Aathimahal 5
ஆதிமறைAathimarai 5
ஆதிமொழிAathimozhi 5
ஆதியரசிAathiyarasi 5
ஆதிராAadhira 6
ஆதிரைAathirai 5
ஆதிலட்சுமிலட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
ஆதிஸ்ரீமேன்மை உடன் இருப்பவள் 5
ஆத்மீகாAarthmeeka 5
ஆந்திராAanthira 5
ஆனந்தமயிஆனந்தம் நிறைந்தவள் 5
ஆனந்திAananthy 5
ஆனந்தினிஉற்சாகம் நிறைந்தவள் 5
ஆம்பற்குழலிAampatkuzali 5
ஆம்பல்Aampal 5
ஆயகலைAayakallai 5

.


கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்