அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் க வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Dhanishta Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Dhanishta star in tamil, Zodiac Aquarius Baby Names

க வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with க

Dhanishta star in tamil


அவிட்டம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-வது பாதம்: கி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-வது பாதம்: கு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-வது பாதம்: கே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் தங்களது நட்சத்திர அதிதேவதையான வசுக்களை வழிபடுவது நல்லது.


அவிட்டம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

சுவாதி, சதயம், பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி, அசுவினி, மூலம், உத்திராடம், ரோகிணி, திருவோணம்.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Aquarius BabynamesAvittam Dhanishta)second half of DhanishtaBabynames starting with GU, GE

"க" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
கங்காGanga 5
கஜனாKajana 5
கஜல்Kajal 5
கஜானிGajaani 5
கஜோல்Kajol 5
கணையாழிKannaiyarli 5
கண்ணகிKannahi 5
கண்ணம்மாKannama 5
கண்ணிமைKannimai 5
கண்மணிKanmani 5
கண்மதிKannmathi 5
கதிரழகி 5
கதிராKathira 5
கதிர்க்குமரிKathirkumari 5
கதிர்ச்செல்விKathirchelvi 5
கதீசாHatheesha 5
கனகதாராKanagathara 6
கனகலட்சுமிKanagalakshmi 5
கனகவல்லிKanagavalli 5
கனகாKanaka 5
கனகாம்பிகைKanagambigai 5
கனக்பிரியாKanakpriya 5
கனலிKanali ( ???? means sun) 5
கனாதிகாHanathika 5
கனிகாKaniha 5

.


அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்