சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Chitra Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Chitra star in tamil, Zodiac Virgo Baby Names

பே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with பே

Chitra star in tamil


சித்திரை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: பே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: போ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: ரி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

நட்சத்திர அதிதேவதையான துவஷ்டாவை வழிபடுவது இவர்களுக்கு நல்லது.


சித்திரை ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

சுவாதி, சதயம், பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி, மகம், மூலம், உத்திரம், உத்திராடம், அஸ்தம், திருவோணம்.

A dynamic energy and striking appearance. Beautiful, fashionable, and charismatic, you are hard to overlook.

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Virgo BabynamesChittirai (Chitra)first half of ChitraBabynames starting with PE, PO, RA, RI

"பே" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
பேச்சிPechi 5
பேச்சியம்மாள்Pechiyammal 10
பேபிBaby 5
பேரழகிPerazhagi 5
பேரிறைச்செல்வி 7

.


சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்