திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் கா வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Aardhra / Arudra Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Aardhra / Arudra star in tamil, Zodiac Baby Names

கா வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with கா

Aardhra / Arudra star in tamil


திருவாதிரை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: கு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் ருத்திரனை (ஐந்து முகம் கொண்ட சிவனார்) வழிபடுவதன் மூலம் வாழ்வில் சிறந்த முன்னேற்றம் காணலாம்.


திருவாதிரை ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

புனர்பூசம், விசாகம், ரேவதி, ரோகிணி, அஸ்தம், மிருகசீரிடம், சித்திரை.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"கா" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
காஞ்சனாKaanjana 5
காந்தள்Kanthal 5
கானந்திKananthy 5
காமரிKamari-The word ????? means ????. It is different from the northern lanugage word ??? (love) 5
காமாட்சிKamatchi 5
காயத்ரிGayathiri 6
காயாGaya 5
காருண்யலட்சுமிலட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
கார்குழலி 5
கார்க்குழலிKarkuzhali 5
கார்திகாயினிKarthikayini 5
கார்த்திகாKarthika 6
கார்மீகாKarmika 10
காவியாKaviya 8
காவேரிKaaveri 5

.


திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்