உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் பே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Uthra Shaada Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Uthra Shaada star in tamil, Zodiac Sagittarius Baby Names

பே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with பே

Uthra Shaada star in tamil


உத்திராடம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: பே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: போ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: ஜி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் விநாயகரை வழிபடுவதன் மூலம் வாழ்வில் வளம் பெறலாம்.


உத்திராடம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி, சதயம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி, அசுவினி, மூலம்.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Sagittarius BabynamesUttiradam (Uttarashada)first quarter of UttarashadaBabynames starting with BE

"பே" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
பேகன்Pegan 6
பேசற்கினியன்Pesarkiniyan 6
பேநன்Penan 5
பேனன்Penan 5
பேயன்Bayern 5
பேயாழ்வார்Peyalvar 5
பேரன்புPeranbu 12
பேரமுதன்Peramuthan 12
பேரம்பலம்Perampalam 5
பேரம்பலவன்Perampalavan 5
பேரம்பலவாணன்Perambalavanan 5
பேரரசநிவலன்Peraracanivalan 5
பேரரறிவன்Perararivan 5
பேரரறிவாளன்Perararivalan 5
பேரருளாளன்Perarulalan 5
பேரருவிPeraruvi 5
பேரரையன்Peraraiyan 5
பேரறிவாளன்Perarivalan 5
பேரறிவுperarivu 5
பேரழகன்Perazhagan 14
பேராயிரவன்Perayiravan 5
பேராளன்Peralan 5
பேரின்பன்Perinpan 5
பேரெழிலோன் perezhilon 5
பேரெழுத்துடையான்Perezuththudaiyan 5

.


உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்