உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் டே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Uthra Phalguni / Uttara Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Uthra Phalguni / Uttara star in tamil, Zodiac Leo Baby Names

டே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with டே

Uthra Phalguni / Uttara star in tamil


உத்திரம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: டே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: டோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: பி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் சூரியனை வழிபடுவது நல்லது.


உத்திரம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி, சதயம், பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி, மகம், மூலம்.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Leo BabynamesUttaram (Uttara Phalguni)first quarter of Uttara PhalguniBabynames starting with TE

"டே" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked

.


உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்