ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் வா வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Rohini Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Rohini star in tamil, Zodiac Baby Names

வா வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with வா

Rohini star in tamil


ரோகிணி நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: வி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: வூ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் பிரம்மனை வழிபடுவது விசேஷம்.


ரோகிணி ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

மிருகசீரிடம், சித்திரை, அவிட்டம், புனர்பூசம், விசாகம், ரேவதி, உத்திரம்

Personality traits of natives born under the birth star of Rohini include apparent calmness and gentleness.

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"வா" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
வாகைக்கண்ணன்Vakaikkannan 5
வாகைக்கதிர்Vakaikkatir 5
வாகைக்கனிVakaikkani 5
வாகைக்குமரன்Vakaikkumaran 5
வாகைக்கூத்தன்Vakaikkuttan 5
வாகைக்கொடிVakaikkoti 5
வாகைச்செல்வன்Vakaiccelvan 5
வாகைத்தேவன்Vakaittevan 5
வாகைநிதிVakainiti 5
வாகைநிலவன்Vakainilavan 5
வாகைப்பழம்Vakaippalam 5
வாகைப்பித்தன்Vakaippittan 5
வாகைப்பெருமாள்Vakaipperumal 5
வாகைமணிVakaimani 5
வாகைமதிVakaimati 5
வாகைமலைVakaimalai 5
வாகைமாலைVakaimalai 5
வாகைமுத்துVakaimuttu 5
வாகையரசுVakaiyaracu 5
வாகைவாணன்Vakaivanan 5
வாகைவேல்Vakaivel 5
வாஞ்சியநாதன்Vanchiyanathan 5
வாணன்Vanan 5
வாதவூரன்Vatavuran 5
வானத்தரசுVanattaracu 5

.


ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்