பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரத்தில் ஹோ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Pushyami Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Pushyami star in tamil, Zodiac Cancer Baby Names

ஹோ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ஹோ

Pushyami star in tamil


பூசம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: ஹீ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: ஹே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: ஹோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் குரு பகவானை வழிபடுவது சிறப்பாகும்.


பூசம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி, புனர்பூசம், விசாகம், ரேவதி.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Cancer BabynamesPoosam (Pushyami)AllBabynames starting with HU, HE, HO, DA

"ஹோ" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked

.


பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்