பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

பூசம் நட்சத்திரத்தில் கு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Pushyami Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Pushyami star in tamil, Zodiac Baby Names

கு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with கு

Pushyami star in tamil


பூசம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: ஹீ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: ஹே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: ஹோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் குரு பகவானை வழிபடுவது சிறப்பாகும்.


பூசம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி, புனர்பூசம், விசாகம், ரேவதி.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"கு" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
குக அமுதன்முருகனின் பெயர் 12
குகன்Kugan 7
குஞ்சன்Gunjan 5
குஞ்சப்பன்Kuncappan 5
குஞ்சரன்Kuncaran 5
குஞ்சரிமணாளன்முருகனின் பெயர் 5
குஞ்சியழகன்Kunciyalakan 5
குடமுழவன்Kudamuzavan 5
குட்டவன் இரும்பொறைKuttavan Irumporai 5
குட்டுவன்Kuttuvan 5
குட்டுவன்கீரன்Kuttuvankiran 5
குட்டுவன்கோதைKuttuvankotai 5
குட்டுவன்சேரல்Kuttuvanceral 5
குணக்கடலான்Kunakkatalan 5
குணக்கடல்Kunakkadal 5
குணசேகர்Gunasekar 5
குணநாதன்Gunanathan 5
குணப்பாண்டியன்Kunappantiyan 5
குணவீரன்Kunaviran 5
குணாGuna 7
குணாதரன்முருகனின் பெயர் 5
குண்டலச்செவியன்Kundalachcheviyan 5
குன்றக்கோKunrakko 5
குன்றத்துரான்Kunratturan 5
குன்றத்துர்கிழார்Kunratturkilar 5

.


பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்