புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் ஹ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Punarvasu Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Punarvasu star in tamil, Zodiac Cancer Baby Names

ஹ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ஹ

Punarvasu star in tamil


புனர்பூசம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

தல் பாதம்: கே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: கோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: ஹி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

விநாயக வழிபாடு இவர்களுக்கு வினைகள் தீர்க்கும். விருந்தினர் உபசரிப்பால் நலம் உண்டாகும்.


Intellectual and spiritual wisdom, worldly prosperity, amiable, soft-spoken, patient

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Cancer BabynamesPunarpoosam (Punarvasu)last quarter of PunarvasuBabynames starting with HA, HI

"ஹ" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
ஹம்சராஜ்Hamsharaj 5
ஹம்சவர்தன்Hamshavardan 7
ஹம்ரிஷ்Hamrish 5
ஹரன்Haran 5
ஹரிHari 8
ஹரி கிருஷ்ணன்Hari Krishnan 5
ஹரிகந்த்Harikanth 5
ஹரிகரண்Harikaran 6
ஹரிகிருஷ்னன்Harikrishnan 5
ஹரிகேசவன்Harikesavan 5
ஹரிகோபால்Harigopal 5
ஹரிசரண்Harisaran 5
ஹரிச்சந்திரன்Harichandran 6
ஹரிதத்Haridutt 5
ஹரிதாஸ்Haridas 5
ஹரிதேவாHarideva 5
ஹரிபாபுHaribabu 6
ஹரிபிரசாத்Hariprasath 5
ஹரிராம்Hariram 5
ஹரிஷங்கர்Harishankar 5
ஹரிஷ்Harish 7
ஹரிஹரன்Hariharan 5
ஹரிஹர்Harihar 5
ஹர்திக் 5
ஹர்ஷவர்தன்Harsavardan 5

.


புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்