பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் த வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Poorva Bhadra Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Poorva Bhadra star in tamil, Zodiac Pisces Baby Names

த வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with த

Poorva Bhadra star in tamil


பூரட்டாதி நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: ஸே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-வது பாதம்: ஸோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-வது பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-வது பாதம்: தி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் குபேரனை வழிபடுவதன் மூலம் நன்மைகள் பெருகும்.


பூரட்டாதி ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

பூசம், அனுஷம், உத்திரம், அசுவினி, மகம், மூலம், உத்திராடம், மிருகசீரிடம், அவிட்டம், சதயம்.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Pisces BabynamesPooratadhi (Poorvabhadra)last quarter of PoorvabhadraBabynames starting with DHI

"த" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
தக்கன்றலைகொண்டான்Thakkanralaikondan 5
தங்கத்தம்பிThankattampi 5
தங்கபாண்டியன்Thankapantiyan 5
தங்கப்பன்Thankappan 5
தங்கமணிThangamani 5
தங்கமுத்துThangamuttu 5
தங்கராசன்Thankaracan 5
தங்கல்பழம்Thankalpalam 5
தங்கவேலன்Thankavelan 5
தங்கவேல்Thangavel 5
தங்கையன்Thankaiyan 5
தஞ்சைவாணன்Thancaivanan 5
தடுத்தாட்கொண்டான்Thaduththatkondan 5
தடுத்தாட்கொள்வான்Thaduththatkolvan 5
தணிகைச்செல்வன்Thanikaiccelvan 5
தணிகைமணிThanikaimani 5
தணிகைமலைThanikaimalai 5
தணிகைமுத்துThanikaimuttu 5
தணிகைவேலன்முருகனின் பெயர் 5
தணிகைவேல்Thanikaivel 5
தணிகைவேள்Thanikaivel 5
தண்டபானிமுருகனின் பெயர் 5
தண்டமிழ்பித்தன்Thantamilpittan 5
தண்டமிழ்ப்பித்தன்Thantamilppittan 5
தண்டமிழ்மணிThantamilmani 5

.


பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்