மிருகசிரீஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

மிருகசிரீஷம் நட்சத்திரத்தில் வை வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Mrigashiras Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Mrigashiras star in tamil, Zodiac Baby Names

வை வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with வை

Mrigashiras star in tamil


மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: வே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: வோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: கி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் சந்திரனை வழிபடுவது சிறப்பு. பெளர்ணமி பூஜை செய்வதும் கிரிவலம் வருவதும் நல்லது.


மிருகசீரிஷம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

சுவாதி, சதயம், பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி, அசுவினி, மகம், உத்திரம், ரோகிணி, அஸ்தம்.

Spiritual intelligence and research abilities, primary motivation – spiritual liberation, lack firm or fixed views, capable yet timid, good speech and active habits.

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"வை" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
வைகரைக்குமரன்Vaikaraikkumaran 5
வைகறைDawn 5
வைகறைவாணன்Vaikaraivanan 5
வைகல்நாதன்Vaigalnathan 5
வைப்புVaippu 5
வையகநாதன்Vaiyakanatan 5
வையன்Vaiyan 5
வையமளந்தான்Vaiyamalantan 5
வையவன்Vaiyavan 5
வையாவிக்கோVaiyavikko 5
வையைத்துறைவன்Vaiyaitturaivan 5
வையைநாடன்Vaiyainatan 5
வைரக்கண்Vairakkan 5
வைரக்கண்ணன்Vairakkannan 5
வைரக்கண்ணுVairakkannu 5
வைரக்கூத்தன்Vairakkuttan 5
வைரத்தம்பிVairattampi 5
வைரத்தேவன்Vairattevan 5
வைரநாடன்Vairanatan 5
வைரநெஞ்சன்Vairanencan 5
வைரந்திVairanti 5
வைரப்பித்தன்Vairappittan 5
வைரமணிVairamani 5
வைரமணியன்Vairamaniyan 5
வைரமதிVairamati 5

.


மிருகசிரீஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்