மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

மகம் நட்சத்திரத்தில் மே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Magha / Makha Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Magha / Makha star in tamil, Zodiac Baby Names

மே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with மே

Magha / Makha star in tamil


மகம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: மி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: மு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: மே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் சுக்கிரனை வழிபடுவது நல்லது.


மகம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி, சதயம், பூசம், அனுஷம்.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"மே" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
மேககுமரன்Mekakumaran 5
மேககுருMekaguru 6
மேகநாதன்Mekanathan 6
மேகராஜன்Mekarajan 5
மேகவண்ணன்mekavannan 5
மேகவர்மன்Mekavarman 5
மேருவிடங்கன்Meruvidangan 5
மேருவில்லன்Meruvillan 5
மேருவில்வீரன்Meruvilviiran 5
மேலர்Melar 5
மேலோர்க்குமேலோன்Melorkkumelon 5
மேவரியான்Mevariyan 5
மேவலன்Mevalan 5
மோசிக்கீரன்Mocikkiran 5

.


மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்