மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

மகம் நட்சத்திரத்தில் மீ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Magha / Makha Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Magha / Makha star in tamil, Zodiac Baby Names

மீ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with மீ

Magha / Makha star in tamil


மகம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: மி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: மு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: மே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் சுக்கிரனை வழிபடுவது நல்லது.Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"மீ" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
மீனக்கொடியோன் 5
மீனக்கொடியோன்Menakkodiyon 5
மீனன் 5
மீனன்Meenan 5
மீனரசன் 5
மீனரசு 5
மீனரசுMeenarasu 5
மீனளக்கடலன்Menalakkadalan 5
மீனழகன் Menazhagan 5
மீனவன் 5
மீனாளன் 5
மீனாளன்Menalan 5
மீனூரன் 5
மீனூரோன் 5
மீனெழிலன் 5
மீனெழிலோன் 5
மீனெழிலோன்Menezhilon 5
மீன்கண்ணணிந்தான்Miinkannanindhan 5

.


மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்