மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

மகம் நட்சத்திரத்தில் மி வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Magha / Makha Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Magha / Makha star in tamil, Zodiac Leo Baby Names

மி வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with மி

Magha / Makha star in tamil


மகம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: மி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: மு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: மே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் சுக்கிரனை வழிபடுவது நல்லது.


மகம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி, சதயம், பூசம், அனுஷம்.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Leo BabynamesMagham (Makha)AllBabynames starting with MA, MI, MU, ME

"மி" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
மிகுதிறலன் Mikuthiralan 5
மிகுதிறல்Mikuthiral 5
மிகுபுகழன்Mikupukazhan 5
மிக்காரிலிMikkarili 5
மின்சடையன்Minchadaiyan 5
மின்னலன்Minnalan 5
மின்னாருருவன்Minnaruruvan 5
மின்னுருவன்Minnuruvan 5
மிளிர்பொன்னன்Milirponnan 5

.


மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்