கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் ஈ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Krithika Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Krithika star in tamil, Zodiac Baby Names

ஈ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ஈ

Krithika star in tamil


கிருத்திகை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் அக்னி பகவானை வழிபடுவதும் ஹோமம், யாகங்களில் கலந்துகொள்வதும் சிறப்பு.

கிருத்திகை (கார்த்திகை) ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி. சதயம், பூசம், உத்திரட்டாதி, அசுவினி, மகம், மூலம்

Heroic, sharp, protecting, full of initiatives

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"ஈ" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
ஈகவரசன்Eekavaracan 5
ஈகவரசுEekavaracu 5
ஈகையரசன்Eekaiyaracan 5
ஈகையரசுEekaiyaracu 5
ஈசன்Iisan 5
ஈடிலிIdili 5
ஈதலரசன்Eetalaracan 5
ஈதலரசுEetalaracu 5
ஈரோட்டினன்Iirottinan 5
ஈறிலான்Irilan 5
ஈழஎழிலன்Eelaelilan 5
ஈழகுணம்Eelakunam 5
ஈழகுருEelakuru 5
ஈழக்கண்ணன்Eelakkannan 5
ஈழக்கதிர்Eelakkatir 5
ஈழக்குமரன்eezhaakkumaran 5
ஈழக்கோEelakko 5
ஈழங்கொண்டான்Eelankontan 5
ஈழச்சுடர்Eelaccutar 5
ஈழச்செம்பகன்eezhachempagan 5
ஈழச்செல்வன்eezhaselvan 5
ஈழச்செழியன்Eelacceliyan 5
ஈழஞாயிறுEelanayiru 5
ஈழத்தமிழ்நெஞ்சன்eezhattamilnenchan 5
ஈழத்தம்பிEelattampi 5

.


கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்