கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் அ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Krithika Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Krithika star in tamil, Zodiac Aries Baby Names

அ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with அ

Krithika star in tamil


கிருத்திகை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் அக்னி பகவானை வழிபடுவதும் ஹோமம், யாகங்களில் கலந்துகொள்வதும் சிறப்பு.

கிருத்திகை (கார்த்திகை) ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி. சதயம், பூசம், உத்திரட்டாதி, அசுவினி, மகம், மூலம்

Heroic, sharp, protecting, full of initiatives

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Aries BabynamesKarthigai (Krittika)First quarter of KrittikaBabynames starting with A,AA

"அ" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
அடங்கக்கொள்வான்Adangakkolvan 5
அடர்ச்சடையன்Adarchadaiyan 5
அடலேறுAtaleru 5
அடலேற்றன்Adalerran 5
அடல்எழிலன்Atalelilan 5
அடல்விடைப்பாகன்Adalvidaippagan 5
அடல்விடையான்Adalvidaiyan 5
அடிகளாசிரியன்Atikalaciriyan 5
அடிகள்Adikal 5
அடியார்க்கடியான்Atiyarkkatiyan 5
அடியார்க்கினியான்Adiyarkkiniyan 5
அடியார்க்குநல்லான்Adiyarkkunallan 5
அடைக்கலநம்பிAtaikkalanampi 5
அடைக்கலநாதன்a?aikkalanaatan 5
அடைக்கலமணிAtaikkalamani 5
அடைக்கலமுத்துAtaikkalamuttu 5
அடைக்கலம்Refuge 5
அடைக்கலம்காத்தான்Ataikkalamkattan 5
அடைவார்க்கமுதன்Adaivarkkamudhan 5
அடைவோர்க்கினியன்Adaivorkkiniyan 5
அட்டமூர்த்திAttamurthy 5
அணங்கன்Anangkan 5
அணங்குறைபங்கன்Ananguraipangan 5
அணியன்Aniyan 5
அண்டன்Andan 5

.


கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்