கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

கேட்டை நட்சத்திரத்தில் நோ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Jyeshta Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Jyeshta star in tamil, Zodiac Scorpio Baby Names

நோ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with நோ

Jyeshta star in tamil


கேட்டை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: தோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: யி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: யு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

நட்சத்திர அதிதேவதையான இந்திரனை வழிபடுவதால் இவர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.


கேட்டை ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

அசுவினி, மகம், மூலம், உத்திரம், உத்திராடம், சித்திரை, அவிட்டம், விசாகம், பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Scorpio BabynamesKettai (Jyeshta)AllBabynames starting with NO, YA, YI, YU

"நோ" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
நோக்கமூன்றோன்Nokkamunron 5
நோக்குறுஅனலோன்Nokkuruanalon 5
நோக்குறுகதிரோன்Nokkurukadhiron 5
நோக்குறுநுதலோன்Nokkurunudhalon 5
நோக்குறுமதியோன்Nokkurumadhiyon 5

.


கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்