ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Hastha Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Hastha star in tamil, Zodiac Virgo Baby Names

பு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with பு

Hastha star in tamil


அஸ்தம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: பு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: நா என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: டா என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

நட்சத்திர அதிதேவதையான சாஸ்தாவை வழிபடுவதன் மூலம் இவர்கள்  நன்மைகள் பெறலாம்.


அஸ்தம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

மிருகசீரிடம், சித்திரை, அவிட்டம், புனர்பூசம், விசாகம், ரேவதி, உத்திரம், உத்திராடம்.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Virgo BabynamesHastham (Hasta)AllBabynames starting with PU, SHA, NA, TA

"பு" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
புகழன்Pukalan 9
புகழரசன்Pukalaracan 5
புகழரசு 5
புகழலகன்Pukalalakan 5
புகழிறையன்Pukaliraiyan 5
புகழுபெருமாள்Pukaluperumal 5
புகழெழிலன்Pukalelilan 8
புகழேந்தி 5
புகழொளிPugazholi 6
புகழ்Pugazh 6
புகழ்செல்வன்Pukalcelvan 6
புகழ்ச்செல்வன்Pukalccelvan 5
புகழ்ச்சோழன்Pukalccolan 5
புகழ்த்தம்பிPukalttampi 5
புகழ்நம்பிPukalnampi 5
புகழ்பித்தன்Pukalpittan 5
புகழ்மகன்Pukalmakan 5
புகழ்மாறன்Pukalmaran 7
புகழ்முகிலன்Pukalmukilan 5
புகழ்முதல்வன்Pukalmutalvan 5
புகழ்வண்ணன்Pukalvannan 5
புகழ்வாணன்Pukalvanan 9
புகழ்வெற்றி 5
புகழ்வேங்கை 5
புகழ்வேந்தன்Pukalventan 6

.


ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்