அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் க வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Dhanishta Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Dhanishta star in tamil, Zodiac Aquarius Baby Names

க வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with க

Dhanishta star in tamil


அவிட்டம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-வது பாதம்: கி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-வது பாதம்: கு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-வது பாதம்: கே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் தங்களது நட்சத்திர அதிதேவதையான வசுக்களை வழிபடுவது நல்லது.


அவிட்டம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

சுவாதி, சதயம், பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி, அசுவினி, மூலம், உத்திராடம், ரோகிணி, திருவோணம்.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Aquarius BabynamesAvittam Dhanishta)second half of DhanishtaBabynames starting with GU, GE

"க" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
கக்கன்Kakkan 6
கங்காநாயகன்Kangkanayakan 5
கங்காளர்Kangkalar 5
கங்கைகொண்டான்Gangaikondan 5
கசானனன்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
கச்சியப்பன்Kacciyappan 5
கடம்பன்Katampan 5
கடம்பவனத்திறைKadamba Vanaththirai 5
கடலன்Kadalan (Kadalan?r is the name of a Sangam poet) 5
கடலப்பன்Katalappan 5
கடலரசன்Katalaracan 5
கடலழகன்Katalalakan 5
கடல்பெருமாள்Katalperumal 5
கடல்வண்ணன்Katalvannan 5
கடல்விடமுண்டான்Kadalvidamundan 5
கடல்வீரன்Katalviran 5
கடழ்வாணன்Katalvanan 5
கடாரங்கொண்டான்Katarankontan 5
கடிகைமுத்துKatikaimuttu 5
கடுங்கொண்Katunkon 5
கடுமான்கிள்ளிKatumankilli 5
கடைமுடிநாதன்Kadaimudinathan 5
கடையப்பன்Kataiyappan 5
கட்டங்கன்Kattangkan 5
கட்டறுப்பான்Kattaruppan 5

.


அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்