பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

பரணி நட்சத்திரத்தில் லி வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Bharani Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Bharani star in tamil, Zodiac Aries Baby Names

லி வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with லி

Bharani star in tamil


பரணி நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: லி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: லே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: லோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

செவ்வாய்க் கிழமைகளில் இவர்கள் நட்சத்திரத் தேவதையான துர்கையம்மனை வழிபடுவது சிறப்பு.


பரணி ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

உத்திரம், உத்திராடம், மிருகசீரிடம், சித்திரை, அவிட்டம், புனர்பூசம், ரேவதி, அசுவினி, மகம், மூலம்.

These natives are generally successful in work, are efficient, truthful, are healthy and happy.

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Aries BabynamesBarani (Apa Bharani)AllBabynames starting with LI, LU, LE, LO

"லி" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
லிங்க விஸ்வநாதன்Loinga Vishvanathan 5
லிங்கநாதன்Name of Lord Siva 5
லிங்கம்Lingam 5
லிங்கராம்Lingamram 5
லிங்காLinga 5
லிங்காச்சாரிLingachari 5
லிங்காதரன்Lingadharana 5
லிங்குசாமிLingusamy 5
லிங்கேஷ்Lingesh 7
லிங்கேஷ்குமார்Lingeshkumar 5
லிங்கேஸ்வரன்Lingeshwaran 7

.


பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்