அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் ந வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Anuraadha Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Anuraadha star in tamil, Zodiac Scorpio Baby Names

ந வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ந

Anuraadha star in tamil


அனுஷம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: நி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: நு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: நே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

நட்சத்திர அதிதேவதையான மகா லட்சுமியை வழிபடுவது இவர்களுக்கு நல்லது.


அனுஷம் ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம், சுவாதி, சதயம், விசாகம்,ரேவதி.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Scorpio BabynamesAnusham (Anuradha)AllBabynames starting with NA, NI, NU, NE

"ந" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
நகுதலையன்Naguthalaiyan 5
நகைமுகன்Nakaimukan 5
நகைமுத்தன்Nakaimuttan 5
நக்கன்Nakkan 5
நக்கீரன்Nakeeran 5
நசையிலிNasaiyili 5
நச்சினார்க்கினியன்Naccinarkkiniyan 5
நஞ்சணிகண்டன்Nanychanikantan 5
நஞ்சமுதோன்Nanychamudhon 5
நஞ்சார்த்தோன்Nanycharththon 5
நஞ்சுண்கண்டன்Nanychunkantan 5
நஞ்சுண்கருணையன்Nanychunkarunaiyan 5
நஞ்சுண்டகண்டன்Nancuntakantan 5
நஞ்சுண்டோன்Nanychundon 5
நஞ்சுண்ணமுதன்Nanychunnamudhan 5
நஞ்சுண்பொறைNanychunporai 5
நஞ்சையப்பன்Nancaiyappan 5
நடனன்na?anan 5
நடன்Nadan 5
நடமெடுத்தாடிNadameduthadi 5
நடராஜன்Nadarajan 5
நடராஜ்Nataraj 5
நடவரசன்na?avarasan 5
நடவரசுNatavaracu 5
நடுதறியப்பன்Naduthariyappan 5

.


அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்