திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் கு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Aardhra / Arudra Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Aardhra / Arudra star in tamil, Zodiac Gemini Baby Names

கு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with கு

Aardhra / Arudra star in tamil


திருவாதிரை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: கு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் ருத்திரனை (ஐந்து முகம் கொண்ட சிவனார்) வழிபடுவதன் மூலம் வாழ்வில் சிறந்த முன்னேற்றம் காணலாம்.


திருவாதிரை ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

புனர்பூசம், விசாகம், ரேவதி, ரோகிணி, அஸ்தம், மிருகசீரிடம், சித்திரை.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Gemini BabynamesThiruvadhirai (Ardra)AllBabynames starting with KU, GHA, JNA, CHA

"கு" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
குபிலன்Kupilan 5
குப்பன்Kuppan 5
குப்பமுத்துKuppamuttu 5
குமரகுருKumaraguru 7
குமரகுருபரன்Kumarakuruparan 5
குமரன்Kumaran 5
குமரன்றாதைKumaranradhai 5
குமரப்பன்Kumarappan 5
குமரப்பாKumarappa 5
குமரய்யன்Kumarayyan 5
குமரய்யாKumarayya 5
குமரவேலன்Kumaravelan 5
குமரவேல்Kumaravel 6
குமரவேள்Kumaravel 5
குமரிக்கண்டன்Kumarikkantan 5
குமரிக்கண்ணன்Kumarikkannan 5
குமரிக்காவலன்Kumarikkavalan 5
குமரிக்கோKumarikko 5
குமரிக்கோவன்Kumarikkovan 5
குமரித்தமிழன்Kumarittamilan 5
குமரிநாடன்Kumarinatan 5
குமரிநாடான்Kumarinatan 5
குமரிநாயகம்Kumarinayakam 5
குமரிநிதியன்Kumarinitiyan 5
குமரிநிலவன்Kumarinilavan 6

.


திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்