திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் கு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Aardhra / Arudra Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Aardhra / Arudra star in tamil, Zodiac Gemini Baby Names

கு வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with கு

Aardhra / Arudra star in tamil


திருவாதிரை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: கு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் ருத்திரனை (ஐந்து முகம் கொண்ட சிவனார்) வழிபடுவதன் மூலம் வாழ்வில் சிறந்த முன்னேற்றம் காணலாம்.


திருவாதிரை ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

புனர்பூசம், விசாகம், ரேவதி, ரோகிணி, அஸ்தம், மிருகசீரிடம், சித்திரை.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Gemini BabynamesThiruvadhirai (Ardra)AllBabynames starting with KU, GHA, JNA, CHA

"கு" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
குக அமுதன்முருகனின் பெயர் 9
குகன்Kugan 7
குஞ்சன்Gunjan 5
குஞ்சப்பன்Kuncappan 5
குஞ்சரன்Kuncaran 5
குஞ்சரிமணாளன்முருகனின் பெயர் 5
குஞ்சியழகன்Kunciyalakan 5
குடமுழவன்Kudamuzavan 5
குட்டவன் இரும்பொறைKuttavan Irumporai 5
குட்டுவன்Kuttuvan 5
குட்டுவன்கீரன்Kuttuvankiran 5
குட்டுவன்கோதைKuttuvankotai 5
குட்டுவன்சேரல்Kuttuvanceral 5
குணக்கடலான்Kunakkatalan 5
குணக்கடல்Kunakkadal 5
குணசேகர்Gunasekar 5
குணநாதன்Gunanathan 5
குணப்பாண்டியன்Kunappantiyan 5
குணவீரன்Kunaviran 5
குணாGuna 7
குணாதரன்முருகனின் பெயர் 5
குண்டலச்செவியன்Kundalachcheviyan 5
குன்றக்கோKunrakko 5
குன்றத்துரான்Kunratturan 5
குன்றத்துர்கிழார்Kunratturkilar 5

.


திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்