திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் கா வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Aardhra / Arudra Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Aardhra / Arudra star in tamil, Zodiac Baby Names

கா வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with கா

Aardhra / Arudra star in tamil


திருவாதிரை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: கு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் ருத்திரனை (ஐந்து முகம் கொண்ட சிவனார்) வழிபடுவதன் மூலம் வாழ்வில் சிறந்த முன்னேற்றம் காணலாம்.


திருவாதிரை ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

புனர்பூசம், விசாகம், ரேவதி, ரோகிணி, அஸ்தம், மிருகசீரிடம், சித்திரை.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"கா" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
காஞ்சிKanji 5
காஞ்சிஎழிலன்Kancielilan 5
காஞ்சிக்கண்ணன்Kancikkannan 5
காஞ்சிக்கனிKancikkani 5
காஞ்சிக்கன்னல்Kancikkannal 5
காஞ்சிக்காவலன்Kancikkavalan 5
காஞ்சிக்கிழார்Kancikkilar 5
காஞ்சிசெல்வன்Kancicelvan 5
காஞ்சித்தமிழன்Kancittamilan 5
காஞ்சிநம்பிKancinampi 5
காஞ்சிநாடன்Kancinatan 5
காஞ்சிநாதன்Kancinatan 5
காஞ்சிநாயகம்Kancinayakam 5
காஞ்சிநிதிKanciniti 5
காஞ்சிப்பல்லவன்Kancippallavan 5
காஞ்சிப்பூKancippu 5
காஞ்சிப்பெருமாள்Kancipperumal 5
காஞ்சிமணிKancimani 5
காஞ்சிமதிKancimati 5
காஞ்சிமன்னன்Kancimannan 5
காஞ்சிமலைKancimalai 5
காஞ்சிமாணிக்கம்Kancimanikkam 5
காஞ்சிமாறன்Kancimaran 5
காஞ்சிமுடிKancimuti 5
காஞ்சிமுதல்வன்Kancimutalvan 5

.


திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்