திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் க வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Aardhra / Arudra Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Aardhra / Arudra star in tamil, Zodiac Gemini Baby Names

க வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with க

Aardhra / Arudra star in tamil


திருவாதிரை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: கு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் ருத்திரனை (ஐந்து முகம் கொண்ட சிவனார்) வழிபடுவதன் மூலம் வாழ்வில் சிறந்த முன்னேற்றம் காணலாம்.


திருவாதிரை ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு வெற்றி தரும் நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர தாரபலன்

புனர்பூசம், விசாகம், ரேவதி, ரோகிணி, அஸ்தம், மிருகசீரிடம், சித்திரை.


Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Gemini BabynamesThiruvadhirai (Ardra)AllBabynames starting with KU, GHA, JNA, CHA

"க" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
கக்கன்Kakkan 6
கங்காநாயகன்Kangkanayakan 5
கங்காளர்Kangkalar 5
கங்கைகொண்டான்Gangaikondan 5
கசானனன்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
கச்சியப்பன்Kacciyappan 5
கடம்பன்Katampan 5
கடம்பவனத்திறைKadamba Vanaththirai 5
கடலன்Kadalan (Kadalan?r is the name of a Sangam poet) 5
கடலப்பன்Katalappan 5
கடலரசன்Katalaracan 5
கடலழகன்Katalalakan 5
கடல்பெருமாள்Katalperumal 5
கடல்வண்ணன்Katalvannan 5
கடல்விடமுண்டான்Kadalvidamundan 5
கடல்வீரன்Katalviran 5
கடழ்வாணன்Katalvanan 5
கடாரங்கொண்டான்Katarankontan 5
கடிகைமுத்துKatikaimuttu 5
கடுங்கொண்Katunkon 5
கடுமான்கிள்ளிKatumankilli 5
கடைமுடிநாதன்Kadaimudinathan 5
கடையப்பன்Kataiyappan 5
கட்டங்கன்Kattangkan 5
கட்டறுப்பான்Kattaruppan 5

.


திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்