குழந்தைகளுக்கான சிவபெருமானின் பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள்

God baby names, இந்துக் கடவுள்கள் மற்றும் தெய்வங்களின் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌, God Names List,Baby names in Tamil

நம் சிவபெருமானின் பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil Baby Names

தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நம் தெய்வங்களின் தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது.

NameMeaningsLiked
அண்ணாமலைஆண்Annamalai 5
அருமணிஆண் 5
அருள்சோதிஆண்Aruljyoti 5
அழல்மேனிஆண்Azalmeni 5
ஆராஅமுதுஆண்சிவபெருமான் பெயர் 5
இனியசிவம்ஆண்Iniyasivam 5
இராமநாதன்ஆண்Iramanathan 5
ஈறிலான்ஆண்Irilan 5
உமாபதிஆண்Umapathi 5
எழுத்தறிநாதன்ஆண்சிவபெருமானின் பெயர் 5
கபாலிஆண்Kapali 5
கயிலாயநாதன்ஆண்Kayilayanathan 5
கயிலைக்கிழவன்ஆண்Kayilaikkizavan 5
கயிலைநாதன்ஆண்Kayilainathan 5
கயிலைபெருமான்ஆண்Kayilaipperuman 5
கயிலைப்பதியன்ஆண்Kayilaippadhiyan 5
கயிலைமன்னன்ஆண்Kayilaimannan 5
கயிலைமலையான்ஆண்Kayilaimalaiyan 5
கயிலையன்ஆண்Kayilaiyan 5
கயிலையான்ஆண்Kayilaiyan 5
கயிலைவேந்தன்ஆண்Kayilaivendhan 5
காளத்தியப்பன்ஆண்Kalattiyappan 5
குருமூர்த்திஆண்Gurumoorthy 5
கூத்தன்ஆண்Kuttan 5
கூத்தபிரான்ஆண்Kuththappiran 5

.