குழந்தைகளுக்கான மகாலட்சுமியின் பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள்

God baby names, இந்துக் கடவுள்கள் மற்றும் தெய்வங்களின் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌, God Names List,Baby names in Tamil

நம் மகாலட்சுமியின் பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil Baby Names

தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நம் தெய்வங்களின் தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது.

NameMeaningsLiked
அனபகாபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
அனுப்ரியாபெண்கடவுள் லட்சுமிக்கு ஒப்பானவள் 5
அம்புஜாபெண்கடவுள் லஷ்மிக்கு ஒப்பானவள் 5
அரவிந்தைபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
அரிப்பிரியைபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
அலமேலுபெண்லட்சுமி தேவி பெயர் 5
அலராள்பெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
அலர்மகள்பெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
அலைமகள்பெண்Alaimakal 5
அல்லிமாதர்பெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
ஆதித்யவர்ணாபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
ஆதிலட்சுமிபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
ஆர்த்திராபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
இந்திராபெண்Indra 5
இந்திரைபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
இலக்குமிபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
இளையள்பெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
ஐஸ்வர்யாபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
கமலாபெண்Kamala 5
கமலா வர்ஷினிபெண்Kamala varshini 5
கமலாதேவிபெண்Kamaladevi 5
கமலாவதிபெண்Kamalavathi 5
கமலாஸ்ரீபெண்Kamalasri 6
கரிக்ஷிணீபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
காருண்யலட்சுமிபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5

.