குழந்தைகளுக்கான பிள்ளையாரின் பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள், Names inspired by Lord Ganesha

God baby names, இந்துக் கடவுள்கள் மற்றும் தெய்வங்களின் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌, God Names List,Baby names in Tamil

நம் பிள்ளையாரின் பல்வேறு குழந்தை பெயர்கள், Names inspired by Lord Ganesha, நல்ல தமிழ் பெயரை குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil Baby Names

தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நம் தெய்வங்களின் தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது.

NameMeaningsLiked
அம்பிகைதனயன்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
அரிமருகன்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
ஆகீசன்ஆண்விநாயகரின் பெயர் 5
ஆசாபூரன்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
ஆலம்பட்டாஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
ஏகதந்தன்ஆண்ஒற்றைத் தந்தத்தையுடையரான விநாயகர் 5
ஐங்கரன்ஆண்விநாயகரின் பெயர் 5
ஓங்காரன்ஆண்Ongkaran 5
கசானனன்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
கணநாதன்ஆண்Kananathan 5
கணபதிஆண்Ganapathy 5
கணபதி ராமன்ஆண்Ganapathy Raman 5
கணாதிபன்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
கணேசன்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
கணேஷ்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
கணேஷ்குமார்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
கௌரிமைந்தன்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
டுண்டிராஜன்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
தரனேஷ்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 8
பரசுபாணிஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
பால கணபதிஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
பிள்ளைப்பெருமாள்ஆண்Pillaipperumal 5
பூபாலன்ஆண்Pupalan 8
மகோதரன்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
மயூரேசன்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5

.