தமிழ் குழந்தைகளுக்கான ��������������� ��������������� ������������������������

Tamil baby names, Name Search in Tamil,tamil peyargal,புதுமையான‌ நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌.

நல்ல, ��������������� ��������������� ������������������������, நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

baby names in tamil,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Baby Names in Tamil

பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான ��������������� ��������������� ������������������������ ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான ��������������� ��������������� ������������������������ ➜

NameMeaningsLiked
ருக்மணிபெண்Rukmani 5
புவனாஸ்ரீபெண்Bhuvanaashri 5
மோகினிபெண்Mohini 5
வைஷ்ணவிபெண்Vaishnavi 5
ஃபஜர்பெண்அதிகாலைப்பொழுது 5
ஃபதாபெண்வாலிபப்பெண் 5
ஃபதிய்யாபெண்வாலிபப்பெண், ஓருவகை மலர் 5
ஃபதீனாபெண்புத்திசாலி 5
ஃபதீஹாபெண்வெற்றிகொள்பவள் 5
ஃபத்தானாபெண்அதிக அழகுள்ளவள் 5
ஃபத்தாஹாபெண்அதிகம் வெல்பவள் 5
ஃபத்வாபெண்காப்பவள் 5
ஃபத்ஹிய்யாபெண்வெற்றிபெறுபவள் 5
ஃபய்யாளாபெண்சங்கைக்குரியவள் 5
ஃபய்யாஹாபெண்சங்கைக்குரியவள் 5
ஃபய்ரோஸாபெண்மதிப்புமிக்க கல், பவளம் 5
ஃபய்ரோஸ்பெண்மதிப்புமிக்க கல், பவளம் 5
ஃபய்ஹாஃபெண்மணம்கமழும் தோட்டம் 5
ஃபரஹ்பெண்சந்தோஷம் 5
ஃபரீஆபெண்உயர்ந்தவள் 5
ஃபரீசாபெண்பகுத்தறிபவள் 5
ஃபரீதாபெண்நிகரில்லாதவள் 5
ஃபரீஹாபெண்மகிழ்பவள் 5
ஃபர்யால்பெண்கழுத்தழகி 5
ஃபர்ராஜாபெண்கவலையை அகற்றுபவள் 5

.