தமிழ் குழந்தைகளுக்கான நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, Name Search in Tamil,tamil peyargal,புதுமையான‌ நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌.
பெண் குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் தமிழ் பெயர்கள்

நல்ல, நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Baby Names in Tamil, Tamil baby names,Modern girl baby names in Tamil, Modern boy baby names in Tamil


Baby Names in Tamil

கு வரிசையில் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
குகநந்தினிபெண்Gugananthini 5
குணமதிபெண்Kunamathi 6
குணவதிபெண்Kunavathi 5
குந்தவிபெண்Kunthavi 7
குமாரவள்ளிபெண்Kumaravalli 5
குமாரிபெண்Kumari 5
குமுதம்பெண்Kumutham 5
குமுதவல்லிபெண்Kumuthavalli 5
குமுதஸ்ரீபெண்Kumutha shree 7
குமுதாபெண்Kumutha 5
குறளினிபெண் Kuralini 6
குறிஞ்சிபெண்Kurinji 5
குழலிபெண்Kullali 5
குழலினிபெண் 5

.