தமிழ் குழந்தைகளுக்கான நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, Name Search in Tamil,tamil peyargal,புதுமையான‌ நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌.
ஆண் , பெண் குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் தமிழ் பெயர்கள்

நல்ல, நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Baby Names in Tamil, Tamil baby names,Modern girl baby names in Tamil, Modern boy baby names in Tamil


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
ஆதித்யபிரபாபெண்சூரியன் போன்றவள் 5
ஆதித்வாஆண் 5
ஆதினாபெண்Aathina 5
ஆதிராபெண்Aadhira 6
ஆதிஸ்ரீபெண்மேன்மை உடன் இருப்பவள் 5
ஆத்மீகாபெண்Aarthmeeka 5
ஆனந்தமயிபெண்ஆனந்தம் நிறைந்தவள் 5
ஆனந்தினிபெண்உற்சாகம் நிறைந்தவள் 5
ஆரதிபெண்Aarathi 5
ஆரத்ரிகாபெண் 5
ஆரவள்ளிபெண்மலையின் பெயர் 5
ஆராதனாபெண்Aaraathana 5
ஆர்திபெண்Aarthy 5
ஆர்திகாபெண்Aarthyka 5
இசைநிதிஆண்Isainiti 5
இசையரசுஆண்Isaiyaracu 5
இஜயாபெண் 5
இதழினிபெண்இனிமையான இதழ்கள் உடையவள் 20
இந்திராபெண்Indra 5
இந்திராணிபெண்நிலவைப் போல முகம் படைத்தவள் 5
இந்துபாலாபெண்முழுநிலவு போன்றவள் 5
இந்துமதிபெண்முழுநிலவு போன்றவள் 5
இனியசிவம்ஆண்Iniyasivam 5
இனியாபெண்Iniya 11
இனியான்ஆண்Iniyan 5

.