தமிழ் குழந்தைகளுக்கான நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, Name Search in Tamil,tamil peyargal,புதுமையான‌ நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌.
ஆண் , பெண் குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் தமிழ் பெயர்கள்

நல்ல, நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Baby Names in Tamil, Tamil baby names,Modern girl baby names in Tamil, Modern boy baby names in Tamil


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான நவீன‌ தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
அபிராமிபெண்Abiramy 5
அபிலேஸ்ஆண்Abhilesh - Unique 5
அமர்ஆண்Amar-the word means tranquil, desire, strife 5
அமலன்ஆண்Amalan 5
அமல்ஆண்Amal-means ????????, fullness (occurs many times in Sangam poems) 5
அமிக்காபெண்Amika 5
அமிர்தன்ஆண்amirtan 5
அமிர்தவள்ளிபெண்Amerthavalli 5
அமிழ்தவல்லிபெண்அறிவானவள் 5
அமுதன்ஆண்Amudhan 5
அமுதரசன்ஆண்Amutaracan 5
அமுதவாணன்ஆண்Amutavanan 5
அமுதவேணிபெண் 5
அம்பலக்கூத்தன்.ஆண்ampalakk?ttan. 5
அம்பிகாபெண்Ambika 5
அம்புஜாபெண்கடவுள் லஷ்மிக்கு ஒப்பானவள் 5
அரசுஆண்Arasu 5
அரண்யாபெண்Aranya-from the word ???? (palace, fort) 5
அரவேந்திஆண்Aravendhi 5
அரிமருகன்ஆண்பிள்ளையாரின் பெயர் 5
அரிமாஆண்Lion 6
அரியசிவம்ஆண்Ariyasivam 5
அரியமணிஆண்Ariyamani 5
அருஆண்Aru 5
அருணாதேவிபெண்உதயமாதல் 5

.