தமிழ் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌. Sanga Tamil Baby names

நல்ல, இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,Tamil sanga ilakkiyam names for Boy baby,tamil sanga ilakkiyam names for girl baby


Baby Names in Tamil

பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
புவனாஸ்ரீபெண்Bhuvanaashri 5
அகமேந்திபெண்அன்பை தாங்கிருப்பவள் 6
அகிலாண்டேஸ்வரிபெண் 6
அங்கயர்க்கண்ணிபெண்Ankaiyarkanni 5
அதிராபெண்Athira-??????-jasmine 15
அனபகாபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
அனலிக்காபெண்சூரியனிடத்திலிருந்துத் தோன்றிய சோலைவனத்தைப் போன்றவள் 5
அனிதாபெண்அருள் பெற்றவள் 5
அனுகீர்த்தனாபெண் 5
அனுப்ரியாபெண்கடவுள் லட்சுமிக்கு ஒப்பானவள் 5
அனுரதிபெண்அழகானவள் 5
அனுராதாபெண்நட்சத்திரத்தின் பெயர் 5
அனுஷாபெண்Anusha 5
அனுஸ்ரீபெண்அழகானவள் 7
அன்னம்பெண்Annam 5
அன்பழகிபெண்Anpalahi 5
அன்பழகுபெண்Anpalaku 5
அன்புபெண்Anbu 5
அன்புமலர்பெண்Anpumalar 5
அன்புவள்ளிபெண்Anpuvalli 5
அன்புவிழிபெண்Anpuvizhi 5
அபிதாபெண்கடவுள் பார்வதிக்கு ஒப்பானவள் 5
அபிநயாபெண்நடன வெளிப்பாடுகள் நிறைந்தவள் 5
அபிமானவள்ளிபெண்Abimana Valli 5
அபிராமிபெண்Abiramy 5

.