தமிழ் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌. Sanga Tamil Baby names

நல்ல, இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,Tamil sanga ilakkiyam names for Boy baby,tamil sanga ilakkiyam names for girl baby


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
அந்துவன்ஆண்Anthuvan 5
அந்தோளன்ஆண்Andolan 5
அனகன்ஆண்Anakan 5
அனபகாபெண்லட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
அனற்கையன்ஆண்Anarkaiyan 5
அனற்சடையன்ஆண்Anarchadaiyan 5
அனற்றூண்ஆண்Anarrun 5
அனலாடிஆண்Analadi 5
அனலிக்காபெண்சூரியனிடத்திலிருந்துத் தோன்றிய சோலைவனத்தைப் போன்றவள் 5
அனலேந்திஆண்Analendhi 5
அனல்விழியன்ஆண்Analviziyan 5
அனாதிஆண்Anathi 5
அனிதாபெண்அருள் பெற்றவள் 5
அனிருத்ஆண்Anirudh - Unstoppable, Victorious, An incarnation of duddha and Vishnu 8
அனுகீர்த்தனாபெண் 5
அனுப்ரியாபெண்கடவுள் லட்சுமிக்கு ஒப்பானவள் 5
அனுரதிபெண்அழகானவள் 5
அனுராதாபெண்நட்சத்திரத்தின் பெயர் 5
அனுஷாபெண்Anusha 5
அனுஸ்ரீபெண்அழகானவள் 7
அன்னம்பெண்Annam 5
அன்பண்ணல்ஆண்Anpannal 5
அன்பரசன்ஆண்anbarasan 5
அன்பரசுஆண்anbarasu 5
அன்பழகன்ஆண்anbalagan 5

.