தமிழ் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌. Sanga Tamil Baby names

நல்ல, இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,Tamil sanga ilakkiyam names for Boy baby,tamil sanga ilakkiyam names for girl baby


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
அண்டமூர்த்திஆண்Andamurththi 5
அண்டவாணன்ஆண்Andavanan 5
அண்ணல்தங்கோஆண்Annaltanko 5
அண்ணல்நம்பிஆண்Annalnampi 5
அண்ணல்முத்துஆண்Annalmuttu 5
அண்ணாஆண்Anna 5
அண்ணாதுரைஆண்annaadurai 5
அண்ணாமலைஆண்Annamalai 5
அதளாடையன்ஆண்Adhaladaiyan 5
அதிகன்ஆண்Athikan-Sangam Tamil Name 5
அதிகுணன்ஆண்Athikunan 5
அதிசயன்ஆண்Athisayan 5
அதியன்ஆண்Athiyan-Sangam Tamil name 6
அதியமான்ஆண்Athiyaman 6
அதிரன்ஆண்atiran 7
அதிராபெண்Athira-??????-jasmine 15
அதிரூபன்ஆண் 15
அதிர்துடியன்ஆண்Adhirthudiyan 5
அதிவீரன்ஆண்Ativiran 7
அதிவீரபாண்டியன்ஆண்Ativirapantiyan 5
அத்தன்ஆண்Aththan 5
அத்தியப்பன்ஆண்Attiyappan 5
அந்தமில்லிஆண்Anthamilli 5
அந்திரன்ஆண்Anthiran 5
அந்திவண்ணன்ஆண்Andhivannan 5

.