தமிழ் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, புதுமையான‌ நல்ல அழகிய இனிய தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌

நல்ல, அழகிய தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Baby Names in Tamil

பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
புவனாஸ்ரீபெண்Bhuvanaashri 5
அகிலாபெண்Akila 5
அஞ்சலிபெண்Anjali 5
அஞ்சுஸ்ரீபெண்இதயத்துக்கு அன்பானவள் 5
அதிராபெண்Athira-??????-jasmine 15
அந்திகாபெண்Anthika 6
அனந்திபெண்Ananthy 5
அனலிக்காபெண்சூரியனிடத்திலிருந்துத் தோன்றிய சோலைவனத்தைப் போன்றவள் 5
அனிதாபெண்அருள் பெற்றவள் 5
அனுகீர்த்தனாபெண் 5
அனுபமாபெண்Anubama 5
அனுப்ரியாபெண்கடவுள் லட்சுமிக்கு ஒப்பானவள் 5
அனுரதிபெண்அழகானவள் 5
அனுராதாபெண்நட்சத்திரத்தின் பெயர் 5
அனுஸ்ரீபெண்அழகானவள் 7
அன்பழகுபெண்Anpalaku 5
அன்புபெண்Anbu 5
அபிதாபெண்கடவுள் பார்வதிக்கு ஒப்பானவள் 5
அபிநயாபெண்நடன வெளிப்பாடுகள் நிறைந்தவள் 5
அபிமானவள்ளிபெண்Abimana Valli 5
அபிராமிபெண்Abiramy 5
அமலாபெண்Amala 5
அமிழ்தவல்லிபெண்அறிவானவள் 5
அமுதவாணிபெண்Amuthavaani 5
அமுதவேணிபெண் 5

.