தமிழ் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, புதுமையான‌ நல்ல அழகிய இனிய தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌

நல்ல, அழகிய தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Baby Names in Tamil

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
அகமகிழன்ஆண்agamagilan 7
அகமுகிலன்ஆண்agamukilan 5
அகரன்ஆண்agaran 6
அகவன்ஆண்Akavan-singer 8
அகிலன்ஆண்akilan 5
அகில்ஆண்Akil (a fragrant tree like Santhanam from Sangam) 5
அகிழவன்ஆண்akilavan 7
அஞ்சடையன்ஆண்Anychadaiyan 5
அடல்எழிலன்ஆண்Atalelilan 5
அண்ணாஆண்Anna 5
அண்ணாதுரைஆண்annaadurai 5
அண்ணாமலைஆண்Annamalai 5
அதிகன்ஆண்Athikan-Sangam Tamil Name 5
அதிகுணன்ஆண்Athikunan 5
அதியன்ஆண்Athiyan-Sangam Tamil name 6
அதிரன்ஆண்atiran 7
அதிருங்கழலோன்ஆண்Adhirunkazalon 5
அதிரூபன்ஆண் 15
அதிவீரன்ஆண்Ativiran 7
அந்திரன்ஆண்Anthiran 5
அனகன்ஆண்Anakan 5
அனலாடிஆண்Analadi 5
அனலேந்திஆண்Analendhi 5
அனல்விழியன்ஆண்Analviziyan 5
அனழேந்திஆண்analenthi 5

.