தமிழ் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, புதுமையான‌ நல்ல அழகிய இனிய தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌

நல்ல, அழகிய தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
அறிவழகிபெண்திறமை, அழகு உடையவள் 5
அறிவுச்செல்வன்ஆண்Intellectual 5
அறிவுச்செல்வன்ஆண்Intellectual 5
அறிவுமணிஆண்arivumani 5
அறிவுமணிஆண்arivumani 5
அறிவுமதிஆண்Arivumadhi 5
அறிவுமதிஆண்Arivumadhi 5
அறிவேந்திஆண்ariventi 5
அறிவேந்திஆண்ariventi 5
அலமேலுபெண்லட்சுமி தேவி பெயர் 5
அழகன்ஆண்Azakan 5
அழகன்ஆண்Azakan 5
அழகுகாதலன்ஆண்Azagukadhalan 5
அழகுகாதலன்ஆண்Azagukadhalan 5
அழகுமணிஆண்ALAGUMANI 5
அழகுமணிஆண்ALAGUMANI 5
அழகுமணிபெண்Azhakumani 5
அழகுவேல்ஆண்Alakuvel 5
அழகுவேல்ஆண்Alakuvel 5
அழல்மேனிஆண்Azalmeni 5
அவ்வைபெண்Avvai 5
அஷ்வாஆண் 5
ஆகர்ணாபெண் 5
ஆதர்சினிபெண்Aadarshini 5
ஆதர்ஷினிபெண் 5

.