தமிழ் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, புதுமையான‌ நல்ல அழகிய இனிய தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌

நல்ல, அழகிய தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,baby boy names in tamil,baby girl names in tamil


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
Brandonபெண்broom-covered hill / Prince 5
Brandonபெண்broom-covered hill / Prince 5
Brandonபெண்broom-covered hill / Prince 5
Brandonபெண்broom-covered hill / Prince 5
Braydonபெண் 5
Brekelyபெண்birch tree meadow 5
Brodyபெண்broad eye or broad island 5
Brodyபெண்broad eye or broad island 5
Brodyபெண்broad eye or broad island 5
Bryonyபெண்climbing plant 5
Caitlynபெண்Irish for pure 5
Calebபெண் a dog; a crow; a basket 5
Calebபெண்a dog; a crow; a basket 5
Calebபெண்a dog; a crow; a basket 5
Camellaபெண்helper to the priest 5
Carterபெண்transporter of goods by cart 5
Carterபெண்transporter of goods by cart 5
Carterபெண்transporter of goods by cart 5
Carterபெண்transporter of goods by cart 5
Casseyபெண்alert, watchful; pure 5
Chanceபெண்good fortune / Luck 5
Chanceபெண்good fortune / Luck 5
Charityபெண்Latin for dear 5
Charlieபெண்shining light / Free Man 5
Charlieபெண்shining light / Free Man 5

.